De Brusselse Hoofdstedelijke overheid heeft op 24 september 2015 het Energiepremiestelsel 2016 goedgekeurd. Het totaalbudget van €22 miljoen euro voor energiebesparingen in woningen in Brussels blijft bestaan.

Er zijn 2 formulieren die je kunt gebruiken voor het aanvragen van een premie voor een warmtepomp:

> C4 – Warmtepomp Verwarming
> C5 – Warmtepomp en Sanitair warm water

Een warmtepomp zorgt voor het verwarmen van een woning tegen een zo laag mogelijk tarief. Deze nieuwe technologie kan een goede oplossing zijn voor jouw onroerend goed. De verschillende installaties die een premie krijgen zijn de water-water warmtepomp, de lucht-water warmtepomp en de pekel-water warmtepomp (bodem/water). Voor alle technische en financiële details kun je terecht in premieformulieren C4 en C5.

Voorwaarden uitkering

Voor woningen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10%. De investering die in aanmerking komt om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn:

  • de levering, de werkuren en de installatie van de warmtepomp
  • elke aanpassing van het hydraulische netwerk zowel op het vlak van de distributie (leidingen) als wat de emissie aangaat (radiatoren, convectoren enz.) of voor de putten zodat de goede werking van de warmtepomp gewaarborgd is
  • de levering en de werkuren betreffende het aanbrengen van de afstellingscomponenten: thermostatische kranen, driewegkranen, optimizers, omgevingsthermostaten en meer
  • de levering en plaatsing van de elektrische doorstroommeter en warmtemeter

De werken die niet in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn:

  • het demonteren en wegvoeren van de stookolietanks
  • die aan het distributie-, emissie-en putnetwerk en het toebehoren van het systeem (kranen, meetapparatuur enz) en die het niet mogelijk maken de goede werking van de warmtepomp te bevorderen
  • die voor de bouw of de inrichting van de constructie waar de installatie in kan worden ondergebracht
  • die op de afwerking en decoratie betrekking hebben. De verschillende posten moeten op de saldofactuur worden uitgesplitst. In het geval van een globale factuur voegt de aanvrager het gedetailleerde bestek toe zodat de verschillende kostenposten kunnen worden gescheiden

Premiebedrag

Er worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest diverse premiebedragen uitgekeerd. Afhankelijk van jouw inkomen en het vermogen van de warmtepomp zal er een bedrag worden uitgekeerd.

– Basiscategorie: €4250 per woning
– Gemiddelde inkomens: €4500 per woning
– Lage inkomens: €4750 per woning

Let op
De uitkering is maximaal 50% van de in aanmerking komende kosten van de factuur.

Aanvragen?

Hier kun je het premieformulier downloaden van de website van Brussels.

Prijzen weten?

Vraag een gratis prijsopgave op bij verschillende warmtepomp specialisten uit Brussels en omstreken.

Warmtepompen vergelijken?

Vergelijk gratis en vrijblijvend het aanbod van verschillende warmtepomp specialisten in jouw regio. Door te kiezen voor de beste deal kun je besparen op de kosten.